spacer.png, 0 kB
Prva stran arrow O tekmovanju
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Tekma v Franciji je odpovedana...
 
Kako izgleda karving tekmovanje?

Hmm, gotovo sem pred najtejim delom. Rad bi vas seznanil s pravili in samim tekmovanjem v karvingu. Zelo teko mi gre od prstov, kajti sama pravila so bila zmerom zelo suhoparna. Vendar se bom potrudil, da vam tekmovanje pribliam na najboljši moni na?in. ?e tekmo primerjamo z alpskim smu?anjem je bolj dinami?na in atraktivna tako za gledalce kot tekmovalce. Razjasniti si moramo še eno stvar, to je nova disciplina in se podobno kot alpsko smu?anje odvija na progi. Postavitev proge je nekje med slalomom in veleslalomom, a je krajša – od 300 do 400 metrov dolga. Smu?a se seveda brez palic, okoli boj razli?nih barv, vmes so skoki, nekakšen tobogan ...

start2

 Na sliki je lepo viden start s prvim obveznim zavojem. Prvi vtis vas mogo?e spominja na bordersko tekmo. Vendar temu ni tako, e spodaj na sliki lahko vidite naš osnovni zavoj z tremi razli?nimi bojami.

 

 


Spodaj  je lepo viden umetno narejen tobogan.

Tekmovalci ne smejo biti oble?eni v »drese« ampak v manj oprijeta obla?ila (smu?arske hla?e in pulover). Smu?i so slalomske, vendar bolj »podloene«, razdalja od stika smu?i s snegom do stika smu?i s smu?arskimi ?evlji je lahko 100 mm. Na isti progi tekmujejo tako enske kot moški. Sama proga ima dvanajst do štirinajst zavojev, k temu pa je potrebno prišteti še kakšen tobogan in »tepih«… 
Za zavoj so postavljene tri boje (namesto vratc s koli?ki). Na progi so tudi skoki, (visoki 1 m z bojami), »tepih«, tobogan, ter razne druge postavitve. Spodaj pogled na progo.

tobogan3

proga

Zavoj okrog najbolj oddaljene boje, šteje pet to?k, ki je rde?e barve. Zavoj okoli rumene, ki je na sredini šteje štiri to?ke in zavoj okoli modre boje, ki je najblije centru proge pa tri to?ke. To?ke se sešteva, kon?ni seštevek pridobljenih to?k pa delimo s ?asom, ki smo ga porabili na progi ((to?ke / ?as) x 100). Tekmovalec mora sam oceniti ali naj »pobira« ve? rde?ih boj ali pa ?im hitreje pride v cilj.

 

Tekmovanje poteka dva dni. Prvi dan so dvojne kvalifikacije; v prvi se štarta od prve številke do zadnje, v drugi vonji pa v obratnem vrstnem redu. Drugi dan potekata še polfinalna in finalna vonja. V polfinalno se uvrsti 30 moških ter 10 ensk (zaradi manjšega števila tekmovalk), ki so dosegli najboljše rezultate v kvalifikacijah. Najboljših 10 moških ter 5 ensk pa se uvrsti v finalno vonjo. Poleg dvodnevnih tekem so v programu tudi enodnevne tekme, dopoldne kvalifikacije, popoldne oziroma zve?er pa še pol finale in finale, seveda se ve, da pod arometi. Kar v veliki meri, popestri tekmovanje.

skok

 

Tekmovalci in tekmovalke pa prihajajo iz Italije, Švice, Nem?ije, Avstrije, Poljske, Slovaške,Francije, Slovenije, ter dva tekmovalca celo iz daljne Japonske.

 

 

 

 

Free as a bird can be!

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Izdelava: Spletna cesta, najboljša pot do interneta spacer.png, 0 kB