spacer.png, 0 kB
Prva stran arrow O društvu
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Tekma v Franciji je odpovedana...
 
O društvu

Na kratko

Je športno društvo, ki je bilo ustanovljeni jeseni 2003 z namenom, da bo gojilo, širilo in promoviralo tekmovalno in rekreativno alpsko smu?anje v zarezi tehniki - karvingu. Je vodilna slovenska ekipa v tekmovanjih v karvingu, novi, uveljavljajo?i se smu?arski disciplini. Kot prva in edina slovenska ekipa sodeluje v FIS Carving Cup tekmovanju. ?lanica ekipe v sezoni 2003/04 Tina Vrhunc je v Roccarasu v Italiji postala evropska prvakinja v karvingu, v doma?em pokalu pa so ?lani kluba prav tako krojili vrh konkurence. Klub in tekmovalke ter tekmovalci pod njegovim okriljem so registrirani pri mednarodni smu?arski zvezi (FIS). Vodja ekipe Karli Truglas pa je slovenski pooblaš?enec FIS za karving.

Poslanstvo

Poslanstvo Carving cluba Portoro�, sedaj imenovanega Carving club Slovenija, je v uveljavljanju zarezne tehnike smu?anja, ki ga uresni?ujejo na ve? nivojih tako v tekmovalnem kot rekreativnem smislu. Moderno konstruirane smu?i, ki so prinesle preporod v smu?anje, ponujajo smu?arjem doslej neznane u�itke. Tekmovalna panoga, ki temeljim na novi tehniki, se uspešno uveljavlja. V Italiji, domovini tekmovanj, je prepoznavna tako med smu?arskimi zanesenjaki, kot širši javnosti, saj so tekmovanja zelo medijsko odmevna.

Vizija

�elimo slediti visoko zastavljenim tekmovalnim ciljem, ki smo se jim pribli�ali �e v prvi sezoni. Vemo, da konkurenca ni po?ivala. Okrepili smo se in postavili nove cilje, za katere smo prepri?ani, da jih lahko osvojimo.

Prepoznavnost karvinga in priljubljenost med rekreativci je tisto, kar spodbuja naše videnje prihodnosti smu?anja v zarezni tehniki, ki jo promoviramo �e od vsega za?etka. Mlade talente moramo spodbuditi, da se bodo našli tudi v tekmovalnem okolju in bili voljni trenirati pod vodstvom strokovnjakov. S?asoma bo karving postal povsem primerljiv s tradicionalnimi alpskimi smu?arskimi disciplinami po svoji razširjenosti in medijski popularnosti. Slovenci smo smu?arski narod in to dejstvo se ne bo kmalu spremenilo. Zato postavljamo zdravo osnovo za organiziranje karvinga v rekreatvinem in tekmovalnem pomenu. S podporo rekreativnemu delu našega športa, šolo karvinga, tekmovalno ekipo, ki še ni profesionalna, gostovanjem FIS Carving Cupa pri nas sledimo in sooblikujemo trend, ki osvaja smu?arski svet.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Izdelava: Spletna cesta, najboljša pot do interneta spacer.png, 0 kB